Házi szabályok

Az apartman zárása: Eltávozáskor és éjszakára zárjátok be a házat. Vagyontárgyaitokért nem vállalunk felelősséget a vendég köteles a szálláshely eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég legkésőbb távozása előtt köteles megtéríteni.

A nyaraló bármely eszközének, berendezési, felszerelési tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni a tulajdonosnak. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget a tulajdonos kizárja.

 A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a nyaraló fedetlen és nem őrzött parkolójában.

A kerti tó, a kinti sütögetés és környéke, valamint az egész kültér is csak rendeltetésszerűen, illetve saját felelősségre használható, a tűzvédelmi előírásokat betartva!

Az épületekben dohányozni tilos!

A Villát tisztán kapjátok meg, így kérjük, ügyeljetek a rendre, tisztaságra!

A talált tárgyakat a tulajdonosnak vagy megbízottjának lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a üdülő tulajdonosa  megsemmisíti. A tárolható tárgyakat a tulajdonos 3 hónapig őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával, valamint az őrzéssel felmerült költségek megtérítése ellenében veheti át a tárgyat. A tulajdonos által méretük, súlyuk vagy egyéb tulajdonságuk miatt nem őrizhető tárgyakat a tulajdonos haladéktalanul átadja a területileg illetékes jegyzőnek.

 A nyaralóban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak. A vendég a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felelősséggel tartozik. A látogató által a vendégnek és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a tulajdonos kizárja.

Adatvédelem

A üdülő a vendég jelenlegi, múltbéli, illetve jövőbeni üdülőbeli tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.

A vendég tudomásul veszi, hogy a üdülő jogszabály rendelkezése alapján köteles a megkereső hatóság részére a vendég megkeresésben kért személyes adatait kiadni, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak. A jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben az üdülő nem emelhet kifogást.

A vendégek adatainak kezelése külön adatvédelmi szabályzatban kerül szabályozásra, a nyilvántartásba vett adatok kezelésére valamint vendég hozzájárulása alapján annak feldolgozására ezen adatvédelmi szabályzat ad tájékoztató, amely hozzáférhető a honlapon.